A GEN21 Program bemutatása


A GEN21 program a lányom általános iskolai osztályában született meg. Nyolcadikos volt, amikor megkért, menjek be hozzájuk egy osztályfőnöki órára beszélgetni a mai fiatalokról, az ő korosztályukról, a Z-generációról – ha már úgyis annyi előadást tartok másoknak mindenféle témából. Felkészültem, nagyszerű és izgalmas alkalom lett belőle, és rögtön én lettem a legjobb fej apuka az osztályban, a lányom legnagyobb büszkeségére. Aztán behívták a szülőket is, hogy ezt nekik is hallaniuk kell. Akkor jöttem rá, mennyi kérdésük van a mai tiniknek, a tanáraiknak és a szüleiknek önmagukkal, egymással, a 21. század új kihívásaival és kríziseivel kapcsolatban. Belemélyedtem a témába, olvasni, tanulni, kutatni kezdtem, közben egyre-másra érkeztek a meghívások általános és középiskolákból, szülői munkaközösségekből, művelődési központokból, pedagógus kollektívákból, egyetemi  továbbképzésekről. Tartottam Z-generációs előadásokat iskolaigazgatóknak, teljes tanári karoknak, komplett iskoláknak, nem egyszer 6-700 diáknak egyszerre. Közben felméréseket készítettünk, kutattunk és elemeztünk, egyre duzzadt a mondanivaló és az anyag – és megérkeztünk ahhoz az átfogó koncepcióhoz és átadható tudásanyaghoz, amit GEN21 néven most végre útjára bocsáthatunk.

A KRÍZISGENERÁCIÓ ÉS A GENERÁCIÓK KRÍZISE

Sokáig ez volt a mottója az előadásaimnak – de a GEN21 formálódó programja magába olvasztotta a 21. századi fiatal generációk jövőjének egyik legfontosabb dimenzióját, a játékosítást (gamifikáció) is, ami meggyőződésünk és tapasztalataink szerint alapjaiban fogja meghatározni a közeljövő oktatását és munkavégzését.

Érdemes definiálni ezt az alcímet:

 • A krízis görög eredetű kifejezés, és azt jelenti: “fordulópont”. Tehát a krízis önmagában nem egy negatív fogalom, nem feltétlenül rossz, hanem azt a pontot vagy állapotot jelenti, amikor a túlságosan nagy változások közepette eldől, hogy merre fogunk tovább haladni.
 • A krízis-generáció egy szociológiai szakkifejezés. Létezik egy átfogó generációs modell, amely az emberiség kultúrtörténetét a 15. századig kielemezte a szociológiai generációkutatásában, és megállapított egy kulturális ciklikusságot, amely 80-120 évente az egymást követő négy generációra visszatérően jellemző. A ciklus negyedik generációját nevezi ez a modell “krízis-generációnak” – amely a  mi ciklusunkban a Z-generációt, vagyis a mai 10-24 év közöttieket jelenti. A GEN21 programja alapvetően velük és a legfiatalabb Alfa generációval foglalkozik, kihúzva a generációs időintervallumot általánosságban a 30 év alatti korosztályokig.
 • A generációk krízise pedig a generációkat már az egymással való összefüggésükben vizsgálja, amelynek a krízisét a 21. századunk teljesen új kihívásai keretezik: a globális ökológiai és gazdasági válságok, a fizikai- és kiberterrorizmus, a mesterséges intelligencia, a digitális személyiség és a virtuális valóság, az ideológiai illetve politikai bizonytalanság és radikalizálódás, a fogyasztás perszonalizálása, a demográfiai egyensúly felborulása, a munkahelyek gépreszervezése vagy a klasszikus családmodell megkérdőjelezése, és az ezekhez köthető társadalmi-szociális problémák, valamint az életünk minden területét átható és megállíthatatlannak tűnő technológiai fejlődés és a vele együtt járó technológiai kiszolgáltatottság és a képernyőfüggőség.

A GEN21 ebben a keretrendszerben próbál válaszokat és utakat mutatni elsősorban a szülőknek és a pedagógusoknak, és rajtuk illetve a programjainkon keresztül maguknak a fiataloknak is, feldolgozva azokat a változásokat, kihívásokat, problémaforrásokat és lehetőségeket, amelyekkel muszáj végre kezdenünk valamit. Nem kínálunk világmegváltást és instant megoldásokat – de segítünk értelmezni a 21. század generációs kihívásait, és támpontokat, iránymutatást, segítséget adni a krízispontokon. Mindezt nem valamiféle elvont tudományos síkon tesszük, hanem a hétköznapi tevékenységeinket vizsgálva, tabuk nélkül és gyakorlatiasan.

TÉMÁINK

Az oldalsávban egy részletes listát mutatunk azokról a témákról, amelyeket a GEN21 Program feldolgoz. A Szülőakadémia programjában négy nagy témakörbe csoportosítottuk ezeket a témákat – érdemes azt is átolvasni. Olyan problémák, változások és lehetőségek ezek, amelyek mára meghatározzák mindannyiunk hétköznapjait, és amelyek éles határvonalat húznak a generációk közé valahol a 30 éves kor körül. A fiatalabb generációk már a bölcsőben digitális eszközhasználóként kezdik meg az életüket, míg az idősebbek számára még mindig nem magától értetődő egy okostelefon testreszabása, és 6-8 éves korukra már virtuális személyiséget növesztenek magukkal, azelőtt, hogy a valódi személyiségük kialakulna. Vannak területek, amelyekben nem jelentősek a régi és új generációk közötti különbségek, de tagadhatatlanul jelen vannak az életünkben olyanok is, amelyeket nem lehet nem észrevenni. A GEN21 programja ezeket a témákat dolgozza fel, de nem egyoldalúan, hanem mindkét generációs közeg oldaláról, az előnyöket és a hátrányokat, a veszélyeket és a lehetőségeket is bemutatva, konstruktívan, a generációk együttműködését támogatva.

A GEN21 KONCEPCIÓJA

Az elmúlt években nagyon sok meghívást kaptunk, de fel kellett ismernünk, hogy sokkal nagyobb az igény és a szükség, mint amennyit ki tudunk elégíteni. Ezért úgy döntöttünk, hálózatosítjuk annak a szemléletnek és tudásanyagnak az átadását, amit az évek során sikerült felépítenünk. Szeretnénk megsokszorozni az üzenetünk epicentrumait – egyúttal partnereket és kollégákat keresünk ahhoz, hogy formálhassuk a fiatalok, a szüleik, valamint a velük foglalkozó pedagógusok és segítő szakemberek szemléletét és tudását.

A koncepciónk lényege:

 1. Mi átadjuk a szemléletünket és tudásunkat a pedagógusoknak és fiatalokkal foglalkozóknak a Szemináriumon keresztül, hogy ők Szülőakadémiákat indíthassanak, és továbbadják a szülőknek,
 2. a pedagógusok átadják ezt a szemléletet és tudást a szülőknek a Szülőakadémiákon keresztül,
 3. a szülők pedig hazaviszik ezt a szemléletet és tudást, és otthoni beszélgetéseken átbeszélgetik a családjukkal, elsősorban a gyermekeikkel.Ezzel párhuzamosan:
 4. Elkészítünk egy “tananyagot” kifejezetten iskolák számára, osztályfőnöki órákra, amely 15 perces impulzusokban és közös beszélgetésekben illetve interaktív tevékenységekben dolgozzák fel a GEN21 által érintett témákat,
 5. valamint elindítunk egy youtube csatornát, ahol műsorokat gyártunk a Z-generáció tagjainak a Z-generáció tagjaival közösen.

Tehát három célcsoportunk van, akiket öt keretrendszerben szeretnénk elérni ugyanazokkal az üzenetekkel, de más-más módon, formátumban és kapcsolatrendszerben feldolgozva illetve átadva:

1.) INTÉZMÉNYEK ÉS SZAKEMBEREK

Elsősorban általános- és középiskolákkal vagy akár felsőoktatási intézményekkel, művelődési központokkal, szociális- és közösségi intézményekkel – azaz pedagógusokkal, családgondozókkal, népművelőkkel, fiatalokkal és a szüleikkel foglalkozó szakemberekkel szeretnénk együtt dolgozni, ahogy az elmúlt években is tettük. Muszáj megsokszorozni saját magunkat, hogy elérhessük az érintett generációkat – ezért a legfontosabb feladatunknak a szemléletünk, tudásunk és eszközrendszerünk továbbadását és “szétszórását” tartjuk azáltal, hogy társakat és partnereket keresünk, hogy egyre többen, egyre több helyen szolgálhassunk. És ha szabad nagyon konkrétan fogalmazni: a GEN21 Szemináriumra kifejezetten hívjuk és várjuk az iskolaigazgatókat és pedagógusokat, intézményvezetőket, művelődési házak programfelelőseit és döntéshozóit – hogy bemutathassunk nekik egy olyan programot, amelynek otthont adhatnak, és amellyel a hozzájuk tartozó szülőket, családokat, gyermekeket szolgálni tudják.

A GEN21 Szeminárium a megsokszorozódás elsődleges eszköze. Bemutatjuk a programunkat és a víziónkat, végigmegyünk azon az anyagon, amit aztán tovább lehetne adni a saját környezetünkben. Akit inspirál mindaz, amit bemutatunk és felkínálunk, és szeretne csatlakozni hozzánk ennek a továbbadásában, minden anyagunkat átadjuk, segítjük, támogatjuk, mentoráljuk, és a munkáját megbecsülve anyagilag is honoráljuk.

Természetesen nem kötelező semmiféle “közös folytatás”: a GEN21 Szeminárium egy önmagában is teljes, szerintünk érdekes és inspiráló, rengeteg információt és tudást átadó képzés, ami minden érdeklődő felé nyitott.

2.) SZÜLŐK

A GEN21 program második szintje a Szülőakadémia. Ez tulajdonképpen a Szemináriumon elhangzott tömény tudásanyag széthúzása egy nyolc hetes kurzussá, amit elsősorban szülőknek ajánlunk. Az a célunk, hogy elsősorban az általános- és középiskolákban, de akár települési szintem művelődési házakban folyamatos rotációban szülőakadémiák induljanak el, hogy minél több szülő, akár nagyszülő megérthesse a gyermekeit, a mai fiatalok világát, és válaszolni tudjon azokra a kihívásokra, amelyekkel elsősorban a generációs különbségek miatt sok esetben nem találja a helyes válaszokat, megoldásokat, módszereket.

A Szülőakadémia másik fontos célja, hogy mindazokat a témákat, amelyeket a szülők, a felnőttek ezeken a heti egyórás alkalmakon megismernek és feldolgoznak, hazavigyék, és a gyermekeikkel is átbeszélgessék. Ezzel újra lehet kezdeni a sokszor már rég elmaradt családi beszélgetéseket, és a családban élő generációk megkezdhetnek egy olyan bensőséges és előre mutató párbeszédet, amely közelebb viheti őket egymás megértéséhez,az esetleges konfliktusok közös megoldásához. Rengeteg gyakorlati tanácsot, módszert és ötletet szeretnénk átadni mindehhez olyan témákban, amelyekről muszáj lenne nem csak intézményi, hanem személyes és családi szinten is vezetni és tanítani a fiatalabb generációkat. A szülők minden alkalom után kapnak egy letölthető és kinyomtatható vezérfonalat is az egyes témákról, amely vezérfonala lehet az ilyen otthoni beszélgetéseknek.

3.) A GYEREKEK ÉS FIATALOK

Az egyik témánkban részletesen beszélni fogunk arról, hogy soha nem volt még a történelemben olyan generáció,amelyet a saját kortársai vezettek, tanítottak és szocializáltak volna – a Z-generáció ilyen. Egy magára hagyott generáció a digitális térben és a generációs távolságok miatt sokszor a való világban egyaránt. Szeretnénk ezért közvetlenül őket is elérni és megszólítani, mert azt tapasztaltuk, hogy nagyon érdekli őket minden, ami róluk szól, sokkal felnőttebben gondolkodnak, mint sokszor feltételezzük róluk, és sokkal tudatosabb generáció, mint bármelyik előttük járó.

Három eszközt és keretet tudunk ehhez felajánlani – ebből kettő jelenleg még fejlesztés alatt áll:

ISKOLAI ELŐADÁSOK

Az elmúlt évek során több általános- és középiskolában tartottunk olyan előadást ezekből a témából, amelyen az egész iskola részt vett – a teljes diákság és a tanári kar is, nem egyszer 5-700 fő egyszerre. Iskolai napokon, tanítás után kötelező vagy választható programként, vagy akár tanítási időben két tanórát “feláldozva”. Ezek az előadások kifejezetten a diákok szempontjából, az ő mindennapos életélményeikből kiindulva és a nekik szóló konkrét üzenetekkel és megoldásokkal dolgozza fel ugyanazt a témát, amit a pedagógusok és a szülők is megismernek a Szeminárium vagy a Szülőakadémia során. Látványos, könnyed hangvételű, a fiatalok számára izgalmas és érdekes példákat tartalmazó, élvezetes keretben szóló előadásról van szó, tele olyan szlenggel, kifejezésekkel és utalásokkal, amiket az idősebb generációk tagjai talán nem is ismernek, de a fiatalok figyelmét azonnal megragadják, videókkal és akár az előadás alatt elvégzett digitális kísérletekkel.

GEN21.TV YOUTUBE CSATORNA

Mivel a mai fiatalok online és elsősorban videó formátumban fogyasztanak kultúrát és tanulnak autodidakta módon, és pont ebben a térben hagyják magukra őket az idősebb generációk, nagyon fontosnak tartjuk ezt a hiányosságunkat pótolni. Jelenleg folyik az előkészítése egy kifejezetten a youtube-ra optimalizált videó sorozatnak, amelyben a Z-generáció tagjai számára, a Z-generáció tagjaival együtt közösen fogjuk átbeszélni és megvitatni a GEN21 program során feldolgozott közel 50 témát, bemutatva, hogy látják ugyanazokat a kérdéseket az idősebb generációk és maguk az érintett fiatalok. A videókat folyamatosan fogjuk publikálni, és reméljük, sikerül elgondolkodtatni, inspirálni, vezetni és tanítani a digitális generációkat úgy, hogy közben mi magunk is tanulunk tőlük.
Ez a sorozat 2020. szeptemberétől lesz elérhető.

IMPACT – BESZÉLGETÉSINDÍTÓK

Elsősorban osztályfőnöki órákra készítjük és javasoljuk ezt a “tananyagot”, amely segítségével negyedórás vezetett beszélgetésekben lehet feldolgozni azt a közel 50 témát, amit a GEN21 programja tartalmaz. Ezzel az anyaggal az a célunk, hogy a videósorozatunkban is bemutatott és kitárgyalt témákat folytatni lehessen egy közös élő beszélgetésben. Minden témát bemutatunk egy rövid, 2-3 perces videóban, és adunk egy vezérfonalat, amely alapján az adott témát közösen át tudjuk beszélgetni.
Ez a sorozat 2020. szeptemberétől lesz elérhető.

ANYAGIAK

Bármennyire is szeretnénk, sajnos nem tudjuk ezt a hatalmas munkát ingyen végezni – és főképpen nem szeretnénk elvárni azoktól, hogy a szabadidejükben készüljenek, képezzék magukat, szervezzék és hétről hétre vezessék a Szülőakadémiákat, akiket szeretnénk bevonni a GEN21 megsokszorozódásába. Rengeteg munka, szó szerint sok száz munkaóra ment már eddig is bele a GEN21 programjának, anyagainak, prezentációinak elkészítésébe, nem beszélve arról a hatalmas vállalásról, ami a videósorozat elkészítésével még vár ránk.

Hiszünk a teljesítmény, az odaadás, a tudás és a szolgálat megbecsülésében, és szeretnénk hosszú távon fenntarthatóvá tenni azt a munkát, aminek a felépítésébe belefogtunk. Úgy érezzük, a programunkat és a képzéseinket egyáltalán nem piaci áron akarjuk értékesíteni, hanem őszinte hittel, felelősségtudatból és tenniakarásból kiindulva szolgálni szeretnénk, és ehhez egy szerény hozzájárulást kérünk a résztvevőktől – amelyek egy részét tovább is adjuk azoknak a többnyire pedagógus kollégáknak, akik csatlakoznak az ügyünkhöz. A szemináriumi képzésünk vagy a szülőakadémia díjazása nem az átadott tudás, szemlélet, eszközrendszer értékét jelzi, hanem támogatást jelent a program és a Szülőakadémiák megtartásába bekapcsolódó kollégák számára.

Reméljük, mindez megérthető és elfogadható ajánlat, és még azon a kereten belül van, amit mindenki jó szívvel tud hozzátenni a munkánkhoz.
Köszönjük szépen.

HOGYAN LEHET BEKAPCSOLÓDNI A PROGRAMBA?

A GEN21 szemléletrendszerének és eszközrendszerének megosztásához két kiemelt területen keresünk partnereket:

1.) INTÉZMÉNYI SZINTEN:

 • Óvodák (az Alfa generáció szüleinek elérése miatt)
 • Általános Iskolák
 • Középiskolák
 • Kollégiumok
 • Művelődési házak és központok
 • Gyerekekkel és fiatalokkal foglalkozó intézmények
 • Egyházak

Keressük az intézményvezetőkkel való kapcsolatot, hogy GEN21 Szemináriumok, Szülőakadémiák és elsősorban gamifikációval kapcsolatos képzések és műhelyek indulhassanak a szervezésükben.

2.) MUNKATÁRSI SZINTEN:

 • Elsősorban pedagógusok
 • Gyerekekkel és fiatalokkal foglalkozó szakemberek
 • Lelkészek és fiatalokkal foglalkozó egyházi szolgálók
 • Karizmatikus szülők

Keresünk olyan inspiráló, jó előadó képességekkel rendelkező, a szülők és a gyerekek-fiatalok szolgálatáért elkötelezett munkatársakat, akik látják a generációs kihívásokat, és vállalják a Szülőakadémiák szervezését és vezetését, és/vagy az Impact sorozat megtartását a gyerekek-fiatalok számára, akár iskolai, akár iskolán kívüli, kulturális vagy egyházi kereteken belül. Ehhez a munkához mi minden tudásunkat és eszközünket átadjuk és megosztjuk, és anyagi honorálást is biztosítunk.

Ha bármilyen módon szeretnél bekapcsolódni a GEN21 Programba, kattints ide!

A GEN21 FŐ TÉMAKÖREI


 • A generációk meghatározása
 • Világ és világkép – a generációkat formáló tényezők
 • A Fake News és kritikus gondolkodás hiánya
 • Digitális felfedezők – bevándorlók – bennszülöttek – személyiségek
 • Levélírásból ikonok: a kommunikáció összezsugorodása
 • Lájkok, követők és vállak – az offline és online barátságok szerepe
 • A kapcsolatokat meghatározó viselkedési minták a különböző generációkban
 • Példaképek, motivátorok és influencerek
 • A pénzhez való viszonyulás és a sharing economy
 • Mit jelent a munka a különböző generációk számára?
 • Hogyan értelmezik a világot a különböző generációk tagjai?
 • A krízisgeneráció
 • Mesehallgatás és meseolvasás: mi a szerepe a meséknek gyerekkorban?
 • Képernyőfüggőség 3 éves kor alatt
 • Hogyan neveli fel a gyermekeinket helyettünk a technológia és mik lesznek a következményei?
 • Hogyan lesz az építőkocka és játékpénz hiányából részfunkciózavaros iskolaéretlenség?
 • Hogyan függ össze az olvasás és az életminőség?
 • A kontextus és az intelligencia összefüggései
 • Társadalmi elbutulás és a gondolkodás gépreszervezése
 • Google, a keresgélőmotor, amely távolabb visz a megértéstől
 • A fantázia és kreativitás alkonya a képernyők között
 • A multitasking kudarca
 • A problémamegoldás kiszervezése
 • Digitális szocializáció – hogyan formálnak a játékok, a sorozatok, a youtube és a facebook?
 • A vizuális erőszak hatása az agyunkra
 • A fiatal generációk érzelmi intelligenciája
 • A közösségi média és a társadalmi nárcizmusjárvány
 • A videójátékosok kora
 • Digitális viselkedési függőségek: játékfüggőség, képernyőfüggőség, nomophobia
 • Az alvás szerepe és hiánya a fejlődésben
 • A 10.000 órás szabály
 • A játékosított 21. század – a gamifikációban rejlő lehetőségek
 • Online pornó 6 éves kortól
 • A társkapcsolatok digitalizálódása és annak társadalmi hatásai
 • Münchhausen báró és a digitális térben magára hagyott generáció
 • A Maslow-piramis felfordulása
 • Kitolódott felnőttkor: a Pán Péter szindróma és a hunédzserek
 • Z-generáció a mérlegen: erősségek és hiányosságok
 • Digitális detoxikáció a családban – gyakorlati tanácsok, ötletek és módszerek
 • Kihívások és feladatok: hogyan formálhatjuk a mai fiatalokat?
 • Hogyan motiválhatjuk őket a családban, az iskolában vagy a munkahelyen?
 • Hogyan tanulnak hatékonyan és örömmel a mai fiatalok?
 • A szexuális és párkapcsolati szocializáció újragondolása
 • A 21. század kihívásai