KÜLDETÉSÜNK


1.) A GEN21 Program célja, hogy a technológia-tudatos és generációk együttműködésére épülő szemléletmódot népszerűsítse, az ehhez szükséges tudást, módszereket és eszközöket fejlessze és átadja három kiemelt célcsoportnak: az Alfa- és Z generációs gyerekeknek és fiataloknak, a szüleiknek, valamint a velük foglalkozó pedagógusoknak, népművelőknek, ifjúsági- és szociális munkásoknak és szakembereknek.

2.) Célunk, hogy a magas technológiai kitettségben szocializálódó fiatal generációk technológia-függőségét a tudatosítás és az eszközeink által csökkentsük, a szülők edukálásán keresztül megelőzzük és formáljuk, a velük foglalkozó pedagógusok és szakemberek felkészítése által kezeljük. Célunk az online és az offline, a virtuális és a valóságos, a digitális és az analóg egyensúlyának megteremtése és helyreállítása az életünkben.

3.) Hiszünk a technológia pozitív hatásaiban, nem harcolni akarunk ellene, hanem mederbe terelni a személyiségfejlődésre, társas kapcsolatokra, egyéni boldogulásra és társadalmi folyamatokra gyakorolt hatásait. Célunk a technológiai szocializációban rejlő előnyök és erősségek megismertetése és felhasználása a mindennapi élet, a tanulás és a munkavégzés területein, valamint a generációk között kinyíló technológia-használati különbségek, és az ebből fakadó konfliktusok csökkentése.

4.) Hiszünk az analóg és a digitális játékok, valamint a gamifikáció (játékosítás) hasznosságában és a benne rejlő lehetőségekben, különösen a játékokon felnövő fiatal generációk számára – ezért tudást és módszereket adunk át, projekteket és eszközöket dolgozunk ki elsősorban az oktatás gamifikálására.

5.) Célunk, hogy a különböző generációk megismerjék önmaguk és egymás generációs jegyeit, és ezáltal tartalmasabbá, működőképesebbé, hatékonyabbá és örömtelibbé válhassanak a családi, szociális és társadalmi kapcsolatok, az iskolai és a munkahelyi együttműködések.

Mindezen célok elérése érdekében kutatásokat végzünk, tananyagokat, módszereket és eszközöket fejlesztünk, programokat szervezünk, hálózatokat építünk.

ALAPELVEINK


1.) Egyik generáció sem jobb vagy rosszabb, mint a másik, és a 21. század nem csak a fiataloké, hanem minden generációé. A krízisei és a lehetőségei egyaránt. A GEN21 programjaiban nem fog elhangozni az a mondat, hogy “bezzeg a mi időnkben…”, vagy hogy “ezek a mai fiatalok…”. Mások vagyunk, mások az élettapasztalataink, az erősségeink és a hiányosságaink, és más az egymás számára rendelt pozíciónk – de mindannyian értékesek vagyunk önmagunkban és egymás számára is. Minél jobban megértjük ezt, annál könnyebben tudjuk elfogadni és kiegészíteni is egymást.

2.) A technológia sem jó vagy rossz önmagában. Az okostelefon, a közösségi média vagy az online játékok nem ellenségeink – de nem is függhetünk tőlük. Ugyanannyi veszélyt hordoznak, mint lehetőséget – minden azon múlik, mire és hogyan használjuk. A mi felelősségünk, hogy megtanuljuk jól használni, és megtanítsuk a gyermekeinket, a ránk bízott fiatalabb generációkat is felelősen élni azzal a technológiával, amit mi teremtettünk számukra.

3.) Nagyon szeretjük a mi fiatalokat, és azt kell tennünk, amit az idősebb generációk mindig is tettek: átadni az életbölcsességünket és a tudásunkat, hogy többre juthassanak, mint mi. De nem  vagyunk tévedhetetlenek – azaz nem biztos, hogy mindenben igazunk van, és főleg nem tudjuk, hogy a 21. században felnőtt fiatal generációk hogyan fogják másképpen használni és formálni azt a digitális környezetet, amit mi “csak” létrehoztunk, de nem születtünk bele. Egyszerre figyeljük aggódással és ámulattal ezt az új világot, és szeretnénk segítséget és felelősséggel átitatott támogatást adni a felfedezésében és kiteljesítésében.

CSAPATUNK


Szűcs Sándor

A GEN21 alapítója, vezetés- és szervezetfejlesztő, játékfejlesztő. Másfél évtizede tart képzéseket és előadásokat pedagógusoknak, lelkészeknek, fiatalokkal foglalkozó szakembereknek, képzési anyagokat fejleszt, gamifikációval és generációkutatással, társasjátékok fejlesztésével és kiadásával foglalkozik.

Munkatársaink bemutatkozásának feltöltése hamarosan…