AJÁNLÁSOK ÉS REFERENCIÁK


Sándor több alkalommal tartott előadást a Pannon Egyetemen. A Z Generáció gondolkodásmódjáról szóló előadásai lenyűgöztek minket szülőként és egyetemi oktatóként egyaránt. Azért hívtuk el őt újra és újra, mert mindig tovább kellett gondolnunk, amit tőle hallottunk. Tartalmas előadásai arra ösztönöznek minket, hogy tekintsünk másképp a fiatal generációra, és tanuljunk meg örömmel együtt dolgozni velük, hiszen ha tanítani szeretnénk őket, értenünk kell, ahogy gondolkodnak és viselkednek. Azt a váltást, mely szemléletünket az utóbbi években a fiatal generációval való kommunikáció során jellemzi, s melynek fejlesztésén a Gazdaságtudományi Kar folyamatosan dolgozik, részben Sándornak köszönhetjük.

D. Fehérvölgyi Beáta
Dékán
Pannon Egyetem, Gazdaságtudományi Kar

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2020-as, éves gyermekvédelmi tanácskozásán tartott előadáson világos, érthető magyarázatot kaptunk arról, hogy az életünket körülvevő technológia miként hat és hogyan befolyásolja a fiatalok gondolkodását, a mindennapi dolgokhoz való hozzáállását. Megismerhettük a különböző nemzedékek, generációk jellemzőit és viselkedésének mozgatórugóit. Rávilágítást kaptunk, hogy a mai generáció mennyire más szokásokkal, preferenciákkal bír, illetve, hogy mi felnőttek (szülők, pedagógusok, segítő szakemberek) miként tudunk rájuk hatni, hogyan tudjuk megérteni és segíteni őket. Köszönjük a figyelemfelkeltő előadást! Ajánljuk iskoláknak, szülői csoportoknak, illetve osztályközösségeknek is. A téma átgondolásával új lehetőség nyílik számunkra, hogy más megközelítésben, más szemszögből lássuk fiataljaink életét, az őket befolyásoló hatásokat, és így hatékonyabban segíthetjük őket.

Angermanné Csaba Edina
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezetője
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat éves gyermekvédelmi tanácskozásának szervezője és házigazdája

Intézményünk, a Pannon Egyetem jelentős figyelmet és energiákat fordít beiskolázási tevékenységre, melynek sikere nagyrészt attól függ, hogy mennyire ismerjük a célcsoportunkat (Z generáció), a motivációikat, média- és internethasználati szokásait. Ennek érdekében szerveztünk 2018 júniusában fórumot “A jövő fiataljai az oktatásban – Fókuszban a Z Generáció” címmel, melyen több egyetemi vezető és oktató, a beiskolázásban résztvevő kollégák, hallgatók, középiskolai intézményvezetők, a téma iránt érdeklődők vettek részt. A fórumot Szűcs Sándor generációkutató előadására építettük, amely maximálisan beváltotta a reményeinket, számunkra sok hasznos megállapítást tartalmazott. Előadása lendületes, magával ragadó és informatív, amely statisztikákra, kutatási adatokra és saját tapasztalataira is alapult. Magáért beszél, hogy Sándor eredetileg 45 perces előadása a résztvevők érdeklődése és kérdései miatt csaknem két órát tett ki.

Lencse Tamás
Marketing referens, szervező
Pannon Egyetem, Veszprém

A pápai KÖZGÁZ-ban párját ritkító, érdekes előadásnak lehettek tanúi, akik márc. 4-én a délutánjukat Szücs Sándornak „áldozták”. A címben rejlő betű-nevű generációk bemutatása, szokásaik, gondolkodásuk, életről alkotott elképzeléseik, viselkedésük volt az előadás témája, mely a dísztermet zsúfolásig megtöltő hallgatóság maximális figyelmét élvezte. Képek, diagrammok, személyes példák erősítették és bizonyították az elhangzottakat, melyekről, minden bizonnyal, még sokáig beszélni fognak. Mert a generációk együttélésének problémája átszövi hétköznapjainkat, magánéletünket, munkánkat, komoly jelentőséggel bír mentális életünkre. És a gyermekeinkére. És az ő gyermekeikére. Meg kell hát tanulnunk egymást. Elérkezett az idő, hogy a versek, képletek, nyelvek mellett emberismeretet is tanuljunk-és tanítsunk. Nem kis kihívás ez, de megoldható. Egymás ismeretében, figyelemmel, toleranciával, szeretettel, akarattal. Az előadás után sokan úgy távoztak a díszteremből, hogy biztosra veszem, este már családjukat, magukat, holnaptól pedig tanítványaikat „tanulják”. Egy élhetőbb, emberibb jövő érdekében.

Rasek Anita
Pápai Szakképzési Centrum Jókai Mór Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma

Több előadását is hallottam már Szűcs Sándornak. Nagyon jól, és érzékletesen fogja meg az egyes generációk eltérő gondolkodását, motivációit és problémáit. Egyetemi oktatóként különösen a Z generációt érintő kérdések foglalkoztatnak, ugyanis az egyetemre bekerülő hallgatók már ebbe a generációba tartoznak. Ha csak magunkból, a saját generációnkból indulunk ki, és nem értjük meg, hogy ők hogy működnek, mi az amivel célt lehet náluk érni, akkor nem lehetünk velük igazán sikeresek. Szűcs Sándor szemléletformáló munkássága nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy egy sikeres társadalmat építsünk. Ehhez az kell, hogy megértsük az üzenetét, és beépítsük azt a mindennapi gyakorlatunkba. Oktatóként, szülőként egyaránt.

Horváth Krisztián
Oktatási és akkreditációs dékánhelyettes
Pannon Egyetem, Mérnöki Kar

Először egy ifjúsági vezető képzésen kerültem kapcsolatba az előadással. Már akkor tudtam, hogy az iskolánkban is helyet kell adni neki. Sok kérdésemre választ kaptam, sőt jobban megértem azóta a Z generáció helyzetét illetve gondolkodását. Összességében az előadás segít megérteni a fiatalok viselkedését, segít őket elhelyezni a társadalomban, a világban – tehát az okok, összefüggések, gondolkodásmódok tisztázására kerül itt sor. A részvételt követően nem csak a pedagógusok fognak más szemmel nézni a diákjaikra, hanem a fiatalok is önmagukra, hiszen komoly válaszok hangoznak el a talán soha fel nem tett kérdéseikre.

Molnár Máté
Református lelkész, iskolalelkész
Szegedi Kis István Református Gimnázium, Békés

Szűcs Sándor nevével akkor találkoztam először, amikor előadást tartott a Pannon Egyetemen a ,,A jövő fiataljai az oktatásban – Fókuszban a Z generáció” című rendezvényen. Sajnos csak felvételről láttam az előadást, de még így is óriási hatást tett rám és rögtön elhatároztam, hogy el fogom hívni a Kocsmába. Ezalatt a Tudomány a Kocsmában nevű sorozatot értem, aminek a szervezője vagyok, és ahol a legkülönbözőbb témákban szoktunk előadásokat meghallgatni kötetlen, vitára, beszélgetésre sarkalló körülmények között. Sándor előadására 2020 február 11-én került sor, és hát a csilláron is lógtak. Szemmel láthatóan a generációk közötti különbségek és kommunikáció egyformán érdekli a szülőket, a pedagógusokat, de magát a Z-generációt is. Sándor élvezetés és lényegre törő (egy nyolc órás anyagot kellett másfél órába sűríteni) előadása sokakat hozzászólásra és az egész komplex helyzetben elfoglalt pozíciójuk átgondolására ösztönzött. Azt hiszem, nekünk, egyetemi oktatóknak is át kell gondolnunk, hogy hogy közelítünk azok felé a generációk felé, akiket tanítunk. Bár a mozgásterünk korlátozott, mert a leadandó anyag és a hallgató azon feladata, hogy elsajátítsa, nem változik, de megfelelőbb kommunikációval tudjuk a hallgatók motivációs szintjét javítani. Sándor személyisége és előadása türelemre és empátiára int minket; ezekre a tulajdonságokra manapság mindenkinek nagy szüksége van.

Boda Dezső
Egyetemi tanár, Pannon Egyetem
a Tudomány és Kocsma rendezvénysorozat szervezője és házigazdája

Szűcs Sándor előadását 2019. augusztusában hallottam először gyülekezeti családi napunkon. Az aktuális témáról másfél óra alatt rendkívül sok tudományos kutatási eredményt, és tényeken alapuló helytálló megállapítást hallottunk. Egyszerre volt sokkoló és tettekre inspiráló, amit hallottunk. Általános iskolai pedagógus vagyok, megmutattam hát a felvételt kollégáimnak. Ők is nagy érdeklődéssel hallgatták majd megdöbbenéssel vették tudomásul az elhangzottakat. Jó szívvel ajánlom Sándor előadását mindazoknak, akik szülőként, nagyszülőként, pedagógusként vagy bármilyen más módon gyermekközelben vannak. Hiteles képet, de egyben “elérési útvonalakat” is kapunk a Z-generáció tagjaihoz, de a saját generációnk megismeréséhez is.

Stanka Erika
Mb. intézményvezető
Alpolgármester, Tés

Mint android alkalmazás fejlesztő fontosnak tartom, hogy a katolikus ifjúság és tanárok számára népszerűsítsem, milyen egyházi és civil megoldások érhetőek el okostelefonon, az interneten. Olyanokra gondolva, ami a hitünket, lelkiségünket szolgálja. Ennek kapcsán hívtuk meg Sándort a debreceni Szent József Általános Gimnáziumba 2015 januárjában, hogy tartson előadást, tanúságtételt a kereszténység és az internet kapcsolatáról. Az előadás 2 részben zajlott, diákoknak, majd tanároknak és külső érdeklődőknek. Az előadás pazar volt, megfelelő rutinnal alkalmazkodott a hallgatóság összetételéhez. Az elméleti eszmefuttatást kellő arányban fűszerezte személyes élményekkel, gyakorlati javaslatokkal. Megtudtuk és megerősödtünk, hogy: az online apostolkodás, keresztény jelenlét az interneten az nem csak lehetőség, hanem küldetésünk!

Gulyás Arnold
Szoftverfejlesztő, az androkat.hu vezetője
A debreceni Szent József Gimnáziumban tartott előadás szervezője