IMPACT PROGRAM


Ezt a programot elsősorban felső tagozatos általános- és középiskolák számára állítottuk össze, amelyben a GEN21 program 32 témáját dolgozzuk fel, egyenként 15-20 perces foglalkozások keretében.

Az IMPACT Program célja, hogy a GEN21 témáit közvetlenül a fiataloknak is át tudjuk adni, kifejezetten rövid, tömény, ugyanakkor figyelemfelkeltő és interaktív formában. Ez a program kifejezetten a fiatalokhoz szól, őket szólítja meg, az ő nézőpontjukból dolgozza fel azokat a témákat, amelyeket a szüleik a szülőakadémián keresztül foglalkoznak. A témák, sokszor a címek is azonosak vagy hasonlóak, de más a feldolgozás fókusza.

Minden téma feldolgozása három blokkból áll:

 1. Egy 2-3 perces témafelvető videó vagy prezentáció
 2. Rövid témakifejtés, amelyet a tanár / programvezető ad át a résztvevőknek
 3. Egy közös feladat, amelyet a csoport együtt végez el

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

 • elsősorban és kiemelten általános- és középiskolák osztályfőnöki óráin – de akár etikával, társadalomismerettel, életmóddal kapcsolatos órák és foglalkozások keretén belül is
 • bármilyen iskolai, de tanórán kívüli foglalkozás keretében (akár tömbösítve is)
 • gyerekekkel és fiatalokkal foglalkozó intézményekben
 • egyházi ifjúsági közösségekben

GEN21.TV

Az IMPACT Program szervesen kapcsolódik a GEN21 youtube csatornáján ősszel induló műsorfolyamhoz, amelyben A Z-generációt érintő kérdéseket a Z-generáció tagjaival közösen fogjuk bemutatni és kibeszélni. A műsor tematikája meg fog egyezni az IMPACT oldalsávban található tematikájával, csak sokkal bővebben, 15-30 perces adásokban fogjuk feldolgozni azokat. A videókat fel lehet használni az IMPACT kiegészítéseként is, akár jeleneteket bevágva abból, közösen vagy otthon megnézendő tevékenységként.

HOGYAN LEHET IGÉNYBE VENNI?

A Program kizárólag intézmények számára érhető el – tehát általános- és középiskolák, művelődési központok, közösségszervező, kulturális és szociális intézmények vehetik igénybe.

Mivel az IMPACT Program a Szülőakadémia kiegészítése, amelynek a célja, hogy ugyanazokat a témákat, amelyeket a szülőknek átadunk, más formában maguk a gyerekek és fiatalok is feldolgozhassák, ezért elsősorban olyan intézmények számára biztosítjuk a programot, ahol párhuzamosan Szülőakadémia is működik.

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS KERETEI

A program évente megújuló licenszdíjas megállapodás keretében működik az együttműködő intézményekben.

Amit biztosítunk az intézmény valamennyi programban résztvevő pedagógusa és szakembere számára:

 • Nyomtatható vezérfonal minden téma feldolgozásához
 • Valamennyi téma részletes kifejtése szöveges és audio formátumban
 • PowerPoint prezentáció valamennyi témához
 • Bevezető videó valamennyi témához
 • Az egyes témák közös feldolgozásához szükséges feladatok részletes leírásai

A programot az intézmény szabadon használhatja, az iskolák akár minden osztályukban futtathatják – a mi célunk, hogy minél több gyermek és fiatal gondolkodását és szemléletét formálhassa mindaz, amit adni tudunk nekik.

A PROGRAM INDULÁSA

A program jelenleg még fejlesztés alatt áll.

A csatlakozásról kereteiről pontosabb információkat a program indulása előtt adunk.
Köszönjük a türelmet!

AZ IMPACT TEMATIKÁJA


 1. Mit jelent a generáció – kik tartoznak egy generációba?
 2. Világ és világkép – a generációkat formáló tényezők és a ti világotok
 3. Mi az igazság? A Fake News, a trollok és kritikus gondolkodás kultúrája
 4. Digitális felfedezők – bevándorlók – bennszülöttek – személyiségek
 5. Levélírásból ikonok: a kommunikáció összezsugorodása
 6. Lájkok, követők és vállak – az offline és online barátságok szerepe
 7. A ti generációtok párkapcsolati szokásai
 8. Példaképek, motivátorok és influencerek
 9. A pénzhez való viszonyulás és a sharing economy
 10. A rátok váró munkaerőpiac kihívásai
 11. Információfeldolgozás – hogyan értelmezitek a világot?
 12. Ti vagytok a krízisgeneráció, akik az új világrendért felelősek
 13. Hogyan függ össze az olvasás és az életminőség? A kontextus és az intelligencia összefüggései
 14. A társadalmi elbutulás és a gondolkodás gépreszervezése
 15. Google, a keresgélőmotor, amely távolabb visz a megértéstől
 16. A fantázia és kreativitás alkonya a képernyők között
 17. A multitasking kudarca
 18. A problémamegoldás kiszervezése
 19. Digitális szocializáció
 20. A vizuális erőszak hatása az agyunkra
 21. A mai fiatalok érzelmi intelligenciája
 22. A közösségi média és a társadalmi nárcizmusjárvány
 23. A videójátékosok kora
 24. Digitális viselkedési függőségek: játékfüggőség, képernyőfüggőség, nomophobia
 25. Az alvás szerepe és hiánya a fejlődésben
 26. A 10.000 órás szabály
 27. A játékosított 21. század – a gamifikációban rejlő lehetőségek
 28. Online pornó 6 éves kortól
 29. A társkapcsolatok digitalizálódása és annak társadalmi hatásai
 30. Münchhausen báró és a digitális térben magára hagyott generáció
 31. A Maslow-piramis felfordulása
 32. Kitolódott felnőttkor: a Pán Péter szindróma és a hunédzserek