GENERÁCIÓ-FÓKUSZÚ SZOLGÁLAT AZ EGYHÁZBAN


2020. szeptember 12. szombat (8.30 – 12.45)

HELYSZÍN: BUDAPEST
A pontos helyszín egyeztetés alatt, minden jelentkezőt emailben értesítünk róla!

CÉLCSOPORT: Helyi gyülekezetek, lelkészi munkaközösségek, szolgálócsoportok, ifjúsági vezetők
ELŐADÓ: Szűcs Sándor

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2020. szeptember 1.

TEMATIKA:

ELSŐ MODUL: 8:30 – 10.00
A GENERÁCIÓK ÖNISMERETÉN ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSÉN ALAPULÓ KÖZÖSSÉGEK

A képzés első és alapozó moduljában megismerkedünk azzal a generációs modellel, amelyet a szociológia és szociálpszichológia használ. Egyesével kielemezzük a most élő emberek generációs sajátosságait, és megismerkedünk a tradicionalistákkal, boomerekkel, az X, Y, Z és Alfa generációval. Az egyes generációk jellemzésénél megismerjük, milyen hatások formálták a világukat, és ezáltal a gondolkodásukat és értékrendjüket, hogyan nőttek fel, mi jellemző a családjukra, a tanulási- és munkastílusukra, a kommunikációjukra, a technológiához, a pénzhez, a tekintélyhez vagy a párkapcsolatokhoz való hozzáállásukra. Látni fogjuk, mi és miért fontos számukra, mik az erősségeik és a gyengeségeik, milyen problémákkal küzdenek és milyen perspektívák állnak előttük, hogyan motiválhatók, hogyan tudnak hatékonyan tanulni és teljesíteni a különféle feladataikban. A célunk, hogy a különböző generációhoz tartozó emberek tudatosítsák a saját generációs kereteiket, megértsék a tőlük eltérő generációk tagjait, és önmaguk illetve egymás megismerése által jobban boldoguljanak a saját egyéni és családi életükben, a gyereknevelésben és szociális kapcsolataikban, és hatékonyabban tudjanak tanulni és fejlődni, együtt dolgozni a munkahelyükön és szolgálni a gyülekezetben.

MÁSODIK MODUL: 10.15 – 12.00
A MAI FIATALOK MEGÉRTÉSE, ELÉRÉSE ÉS SZOLGÁLATA

A fiatalokról, vagyis az Alfa- és Z-generációról szóló tematikus modulban bemutatjuk a mai fiatalok életét meghatározó digitális/virtuális hatásokat és függőségeket. Az alábbi témákat fogjuk tárgyalni, rengeteg friss, hazai és nemzetközi kutatás és felmérés segítségével:

  • kisgyermekkori képernyőfüggőség és következményei
  • olvasás, szövegértés, logikai és érzelmi intelligencia a 30 alatti korosztályokban
  • a közösségi média túlfogyasztásának hatásai
  • a számítógépes játékfüggőségtől a játékosításban rejlő lehetőségekig
  • online pornó és a társkapcsolatok változása
  • a mai fiatalok világnézete, értékrendje és viselkedési mozgatórugói
  • hogyan lehet elérni, megszólítani és motiválni a mai fiatalokat?

A modulban keresztény értékrendű válaszokat és megoldási utakat javaslunk, valamint ezekre épülő szolgálati és missziós lehetőségeket mutatunk be. Külön hangsúlyt teszünk bibliaoktatás (a hittan- és bibliaórák, ifjúsági alkalmak) játékosításának (gamifikálásának) lehetőségeire.

FÓRUMBESZÉLGETÉS, KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK: 12.00 – 12.30

A KÉPZÉS TEOLÓGIAI TARTALMA

A képzés nem tartalmaz dogmatikai jellegű elemeket, kifejezetten törekszik a teológiai semlegességre – nem csak a felekezetközi jelleg megőrzése végett, sokkal inkább a téma jellege miatt.

További információk:

  • Minden résztvevő PDF formátumú jegyzetet kap az alkalom után emailben
  • Az előadásokról hangfelvétel készül, amit a résztvevők szintén megkapnak
  • A szünetben frissítő és péksütemény rendelkezésre áll

JELENTKEZÉSHEZ KATTINS A KÉPRE!