GENERÁCIÓ-FÓKUSZÚ SZOLGÁLAT AZ EGYHÁZBAN


CÉLCSOPORT: Helyi gyülekezetek, lelkészi munkaközösségek, szolgálócsoportok, ifjúsági vezetők
FORMÁTUM: két vagy három másfél órás modulból felépülő képzési alkalom
ELŐADÓ: Szűcs Sándor

A képzést jellemzően helyi gyülekezetek meghívására a gyülekezeti közösségben hitmélyítő alkalomként vagy képzésként, illetve lelkészi munkaközösségek értekezleteinek és lelkészképzések, ifjúsági vezetőképzések keretében tartjuk.

A képzés dogmatikailag és felekezetileg semleges – lásd alább!

TEMATIKA:

 1. A generációk önismeretén és együttműködésén alapuló közösségek
 2. 21. századi paradigmaváltások a gyülekezeti életben és a misszióban
 3. A mai fiatalok megértése, elérése és szolgálata

ELSŐ MODUL:
A GENERÁCIÓK ÖNISMERETÉN ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSÉN ALAPULÓ KÖZÖSSÉGEK

A képzés első és alapozó moduljában megismerkedünk azzal a generációs modellel, amelyet a szociológia és szociálpszichológia használ. Egyesével kielemezzük a most élő emberek generációs sajátosságait, és megismerkedünk a tradicionalistákkal, boomerekkel, az X, Y, Z és Alfa generációval. Az egyes generációk jellemzésénél megismerjük, milyen hatások formálták a világukat, és ezáltal a gondolkodásukat és értékrendjüket, hogyan nőttek fel, mi jellemző a családjukra, a tanulási- és munkastílusukra, a kommunikációjukra, a technológiához, a pénzhez, a tekintélyhez vagy a párkapcsolatokhoz való hozzáállásukra. Látni fogjuk, mi és miért fontos számukra, mik az erősségeik és a gyengeségeik, milyen problémákkal küzdenek és milyen perspektívák állnak előttük, hogyan motiválhatók, hogyan tudnak hatékonyan tanulni és teljesíteni a különféle feladataikban. A célunk, hogy a különböző generációhoz tartozó emberek tudatosítsák a saját generációs kereteiket, megértsék a tőlük eltérő generációk tagjait, és önmaguk illetve egymás megismerése által jobban boldoguljanak a saját egyéni és családi életükben, a gyereknevelésben és szociális kapcsolataikban, és hatékonyabban tudjanak tanulni és fejlődni, együtt dolgozni a munkahelyükön és szolgálni a gyülekezetben.

MÁSODIK MODUL:
21. SZÁZADI PARADIGMAVÁLTÁSOK A GYÜLEKEZETI ÉLETBEN ÉS MISSZIÓBAN
[Opcionális modul]

A gyülekezeti élet és missziómunka 15 dimenziójában és minőségi jellemzőjében vesszük át azokat a paradigmaváltásokat, amelyeket az egyáznak a 21. századba lépve mindenképpen újra kellene gondolnia, egyrészt visszatérve a bibliai gyökerek és alapelvek működtetéséhez, másrészt megismerve és áthatva az új évezred technológiai, társadalmi, kulturális és szellemi változásait és folyamatait. Amit bemutatunk, azok paradigmák, a hozzájuk tartozó egyéni és gyülekezeti utakat és megvalósításokat minden közösségnek saját magának kell felismernie, kidolgoznia és testre szabnia – mi ebben is próbálunk segíteni ötletek, minták, lehetőségek bemutatásával.

HARMADIK MODUL:
A MAI FIATALOK MEGÉRTÉSE, ELÉRÉSE ÉS SZOLGÁLATA
[Opcionális modul]

A fiatalokról, vagyis az Alfa- és Z-generációról szóló tematikus modulban bemutatjuk a mai fiatalok életét meghatározó digitális/virtuális hatásokat és függőségeket. Szó lesz a képernyőfüggőség, a közösségi média, a videójátékok és az online pornó hatásairól. A modul során keresztény értékrendű válaszokat és megoldási utakat javaslunk, valamint ezekre épülő szolgálati és missziós lehetőségeket mutatunk be. Külön hangsúlyt teszünk bibliaoktatás (a hittan- és bibliaórák, ifjúsági alkalmak) játékosításának (gamifikálásának) lehetőségeire.

A KÉPZÉS TEOLÓGIAI TARTALMA

A képzés nem tartalmaz dogmatikai jellegű elemeket, kifejezetten törekszik a teológiai semlegességre – nem csak a felekezetközi jelleg megőrzése végett, sokkal inkább a téma jellege miatt.

Az első és harmadik modul a GEN21 által feldolgozott témákat dolgozza fel, amelyek elsősorban szociológiai, pszichológiai, szociálpszichológiai, pedagógiai kutatásokra és adatokra épülnek, és az ezekből fakadó személyiségfejlődéssel, életvitellel kapcsolatos, valamint közösség- és társadalomformáló következményeket, kihívásokat és megoldási utakat mutatják be. Természetesen mindezt a keresztény szolgálat és misszió szemüvegén keresztül, de dogmatikai, kegyességi irányoktól függetlenül, inkább javaslatokat adva és irányokat mutatva a felvetett problémákra adható keresztény és egyházi válaszokkal kapcsolatban.

A második modul az egyház, és elsősorban a gyülekezeti élet és a misszió kihívásait veszi számba a 21. század társadalmi és kulturális változásai között, és arra próbál megoldási utakat felmutatni és javasolni, hogyan lehet kereteiben és tartalmában, az üzeneteiben és programjaiban korszerű, aktuális, érdekes és hatékony. Azonban ebben a modulban sem teológiai témákról lesz szó, hanem arról a hozzáállásról, szemléletről, viszonyrendszerről, amelyet minden felekezet és közösség megtölthet a saját teológiai tartalmával.

IGÉNYJELZÉS

Amennyiben szeretné meghívni a képzést gyülekezetébe vagy egyházi konferenciára, lelkészi munkaközösségbe, kérjük töltse ki az igényjelző űrlapunkat! A lehető legrövidebb időn belül felvesszük Önnel a  kapcsolatot! Köszönjük.  Gyülekezeti alkalomEgyházi konferencia, tábor, továbbképzésLelkészi munkaközösségi alkalomEgyéb - kérjük a megjegyzésben leírni

  21. Századi paradigmaváltások a gyülekezeti életben és misszióbanA mai fiatalok megértése, elérése és szolgálata


  Lehetséges dátumok - kérjük legalább két dátum megadását!
  Saját forrásbólPályázat keretében