A képzési anyag tartalma


A hangfájlokat a címekre kattintva lehet meghallgatni, illetve egybecsomagolva letölteni. A címek mögötti zárójelben az egyes fejezetek időtartama látható.

ELSŐ RÉSZ:

Generációk a gyülekezetben

A generációk önismeretén és együttműködésén alapuló közösségek

01. Bevezetés – kik tartoznak egy generációba? (7:06)

02. A generációkat meghatározó életélmények: veteránok és boomerek (23:29)

03. A generációkat meghatározó életélmények: az X és Y generáció (19:47)

04. A generációkat meghatározó életélmények:a Z és az alfa generáció (28:46)

05. Generációk összehasonlítása: információfeldolgozás (15:45)

06. Generációk összehasonlítása: az internethez való viszonyuk (17:38)

07. Generációk összehasonlítása: hogyan kommunikálnak? (12:31)

08. Generációk összehasonlítása: kapcsolatok, barátságok (16:12)

09. Generációk összehasonlítása: kapcsolati attitűdök é s mozgatórugók (12:22)

10. Generációk összehasonlítása: kik azok, akik inspirálják őket? (16:33)

11. Generációk összehasonlítása: a munkához és az anyagiakhoz való hozzáállásuk (22:13)

12. Generációk összehasonlítása: hogyan tanulnak hatékonyan? (18:05)

13. A krízisgeneráció – a Strauss-Howe generációs modell (30:24)

14. Gyülekezeti tanulságok és összefoglalás (21:02)

A teljes hanganyag ZIP fájlban letöltéshez (összesen 4 óra 22 perc)

PowerPoint prezentáció (94 dia)

MÁSODIK RÉSZ:

A mai fiatalok világa

A 30 alattiak, a Z és alfa generációk megértése és elérése

Az első rész szól kifejezetten a legkisebbekről, az alfákról, az összes többi a Z generációt, vagy kicsit szélesebb perspektívában a 12-30 év közötti korosztályt mutatja be. Ezt a címekben külön nem jegyezzük meg.

01. Az alfa generáció – néhány fontos gondolat a legkisebbek szüleihez (37:18)

02. A szavak jelentősége – a lineáris és a fragmentált információfeldolgozás, az olvasás és a kontextus jelentősége (36:16)

03. Multitasking és a kitartó figyelem: egyszerre minden mégsem megy (11:06)

04. Hogyan szerettessük meg az olvasást? Konkrét javaslatok az eddigiekkel kapcsolatban (13:04)

05. A kreativitás és problémamegoldás zsákutcája (26:28)

06. Játékfüggő generáció: a számítógépes játékok hatásai és a játékosítás (gamifikáció) (43:14)

07. Néhány gondolat és javaslat az online pornóval kapcsolatban (18:38)

08. A közösségi média és a nárcizmus-járvány (12:32)

09. Vágyak és szükségek – hogyan motiváljuk a mai fiatalokat? (21:16)

10. A kitolódott felnőttéválás: a Pán Péter szindróma és a hunédzserek (13:58)

A teljes hanganyag ZIP fájlban letöltéshez (összesen 3 óra 54 perc)

PowerPoint prezentáció (166 dia)

HARMADIK RÉSZ:

Paradigmaváltások a gyülekezeti életben és a misszióban

Milyen egyházra van szüksége a 21. század kihívásai között élő generációknak?

01. Bevezetés – a nagy misszióparancs függő szerkezete (11:01)

02. Felismerhető identitás (12:48)

03. Nagylelkűség (9:48)

04. Szenvedély (9:20)

05. A követhető, az “elég jó” kereszténység (14:14)

06. Aktuális és kompetens kereszténység (9:22)

07. Hozzáértés és professzionalizmus (14:46)

08. Hatékonyság és specializáció (14:30)

09. Elkötelezettség (8:33)

10. Keresztény életpályamodell – a folyamatos fejlődést biztosító gyülekezet (15:57)

11. Természetfeletti kereszténység (7:53)

12. Keresztény szubkultúra helyett a kultúra megszentelése és megtermékenyítése (11:57)

13. Szükségbetöltés és evangéliumhirdetés (11:18)

14. A férfiak visszahódítása az egyházba (11:52)

15. Egység és koinónia (10:41)

16. A megsokszorozódó gyülekezet (8:47)

A teljes hanganyag ZIP fájlban letöltéshez (összesen 3 óra 13 perc)

PowerPoint prezentáció (57 dia)

A szegedi képzési nap felvétele – 2022. május


Első előadás:
Generációk a gyülekezetben

Sajnos a felvétel első 9 percében nincs kép – később megjön.

Link: https://gen21.hu/egyhazikepzes2022/generacios_kepzes_szeged_elso.mp4

Második előadás:
A mai fiatalok világa: az alfa és a Z generáció

Link: https://gen21.hu/egyhazikepzes2022/generacios_kepzes_szeged_masodik.mp4