GEN21 SZEMINÁRIUM


Egy technológiatudatos és generációk együttműködésén alapuló szemléletmód bemutatása – a krízispontok azonosítása és megoldási javaslatok

PROGRAMINDÍTÓ KÉPZÉS

A GEN21 Szemináriumnak kettős célkitűzése van:

Egyrészt egy intenzív félnapos bemutató képzés a programunk által feldolgozott témákból, elsősorban intézményvezetőknek, pedagógusoknak, gyermekekkel és fiatalokkal foglalkozó szakembereknek és szülőknek – de az alkalom természetesen nyitott minden érdeklődő előtt, életkortól és foglalkozástól függetlenül.

– Másrészt a GEN21 Program “honfoglalása” és első pillére, amelynek nem titkolt célja, hogy a szemináriumnak otthont adó város, település vagy régió általános- és középiskoláiban, kulturális és művelődési központjaiban, vagy bármilyen gyermekekkel, tinikkel és szüleikkel foglalkozó intézményben és keretrendszerben GEN21 Szülőakadémiák és programok indulhassanak el. Szeretnénk a témáinkat és ügyeinket, az általunk közvetített szemléletmódot és tudásanyagot minél több szülőhöz és a fiatal generációkkal foglalkozó pedagógusokhoz, szakemberekhez, közösségekhez eljuttatni, hogy rajtuk keresztül minél több család és gyermek technológia-tudatosságát, és ezáltal életminőségét javíthassuk.  A Szeminárium tehát egyfajta bemutató és toborzó alkalom is, amely során szeretnénk olyan támogatókat és partnereket találni, akik szívesen csatlakoznak hozzánk, hogy részt vegyenek lakóhelyükön vagy intézményükben szülőakadémiák szervezésében és lebonyolításában, amihez mi megadunk minden segítséget és támogatást. Erről többet ide kattintva tudhatsz meg.

A SZEMINÁRIUM PROGRAMJA

A GEN21 Szeminárium leköveti és feldolgozza a Szülőakadémia programját. Itt mi mondjuk el mindazt, aminek átadásához partnereket keresünk, hogy megsokszorozódhasson az üzenetünk, és sokkal több helyszínen és csatornán juthassanak el ezek a fontos témák az érintettekhez, a fiatal generációkhoz és a szüleikhez, a pedagógusokhoz és a családgondozással foglalkozó szakemberekhez. A szeminárium során végigmegyünk a szülőakadémián is feldolgozott tematikán, és bemutatjuk mindazt, amit a reményeink szerint minél többen fognak majd továbbgondolni és “továbbtanítani” a saját környezetükben.

A tematika kibontásához kattints rá a címekre, és lenyílik egy rövid tartalmi összefoglaló is minden témához!

A bevezető alkalmon megismerjük az együtt élő generációk jellemzőit és sajátosságait, erősségeiket és hiányosságaikat, az életüket meghatározó legfontosabb körülményeket, a szokásaikat, értékeiket és gondolkodásmódjukat. Rengeteg konkrét és hétköznapi területen hasonlítjuk össze a mai családokban jelen lévő öt generációt, szembesítve őket azzal, ami rájuk jellemző, és megmutatva nekik azt, hogyan élik meg ugyanazokat a dolgokat a náluk fiatalabbak vagy idősebbek – például az információfeldolgozási működésük, párkapcsolataik, a pénzhez való viszonyuk, médiafogyasztási szokásaik, a munkához való hozzáállásuk terén, vagy hogy miként lehet az érdeklődésüket felkelteni, motiválni vagy tanítani az egyes generációk tagjait. Nagyon jó látni ezeken az alkalmakon, ahogy a résztvevők bólogatva-nevetve percenként magukra ismernek a generációs jellemzők elemzése közben, és ugyanezt látják a többieken is – mert így végre elkezdhetik megismerni és megérteni egymást.

Ezen az első alkalomon kiemelt figyelmet szentelünk az Alfa és Z generáció, vagyis a 25 év alattiak generációs jellemzőire, és a többi generációt a velük való összefüggéseikben mutatjuk be, hogy a szülők minél jobban megérthessék a gyermekeik generációs “működését”.

Hogyan változott meg a 30 alatti generációk információfeldolgozása, agyműködése attól, hogy a nyomtatott könyvek és újságok helyét átvették a posztok és a youtube videók, és az analóg tevékenységeket felváltották a digitális és virtuális tevékenységek az életük minden területén? Hogyan  befolyásolja a személyiségük fejlődését az, hogy három éves korukra szinte mindannyian digitális eszközhasználókká és valamilyen mértékben szinte mindannyian képernyőfüggővé válnak? Helyettesíti-e az e-book és az internet a fizikai könyvek elmélyült olvasását? Mi az összefüggés az olvasási szokások, a Google, az intelligenciahányados és az életminőség között? Hogyan lesz kreatív egy fantázia nélküli generáció – egy kreativitásra épülő munkaerőpiacon és információs társadalomban? Mennyire hasznos képesség a multitasking, avagy mennyi időt takarítunk meg azzal, ha megtanultunk több dologgal foglalkozni egyszerre?

Ennek az alkalomnak két témája van: a közösségi média által gerjesztett nárcizmus-járvány, és a játékfüggőség.

Hogyan formálja az önképet és az érzelmi intelligenciát a digitalizáció és elsősorban a közösségi média – különösen túl fiatalon, amikor még nem alakul ki a kritikai gondolkodás? Mit jelent a nárcizmus, és milyen társadalmi következményekkel járhat, ha egy egész generációra jellemző. Mit tesz az agyunkkal, a jellemünkkel és az értékrendünkkel a filmekből, sorozatokból, videójátékokból vagy híradókból ránk ömlő fake news, erőszak és énkultusz – és milyen hatása van ennek a mindennapi kommunikációra, a párkapcsolatokra vagy a társadalmi együttélésre?

A mai fiatalok nagy része a 21. születésnapjára 20.000 órányi virtuális játékon van túl. Ez megfelel hat egyetemi alapképzésnek, vagy a 6 éves kortól érettségiig iskolapadban töltött idő másfélszeresének. Milyen elváltozásokat okoz a fejlődő szervezetben, az agyműködésben és a személyiségben a túlzásba vitt online játék, milyen tünetei és következményei vannak a játékfüggőségnek? Döbbenetes statisztikák és kutatási eredmények és társadalmi változások keretezik a téma feldolgozását. De látni fogjuk azt is, mi az “analóg” játékélmények és a kognitív tevékenységek (elfelejtésének) jelentősége, mit fejlesztenek a játékok a személyiségünkben, hogyan határozza meg a 21. század mindennapjait a játékosítás, és hogyan lehetne játszva hatékonyabbá és örömtelibbé tenni az oktatást vagy a munkavégzést.

Egyéni, otthon vagy az iskolában alkalmazható konkrét módszereket, technikákat és eszközöket fogunk bemutatni a képernyőfüggőség és a technológiai kiszolgáltatottság feloldására és a digitális demencia, vagyis a technológiai eszközök által generált agyműködési- és egészségügyi problémák valamint képességzavarok ellensúlyozására és javítására.

Gyakorlati dolgokról lesz szó: mennyit és hogyan telefonozzon vagy gépezzen a gyerek, hogyan használhatja hasznosan a technológiát, milyen alternatívákat mutathatunk neki az offline térben, hogyan válhatunk tekintéllyé vagy követendő példaként számukra, hogyan kommunikáljunk velük úgy, hogy meghalljanak minket és megérthessük egymást, hogyan vegyük észre a problémáikat és hogyan segíthetünk nekik, és talán ami a legfontosabb, hogyan legyünk jó fej szülőként, tanárként, segítőként részei a gyermekeink életének úgy, hogy büszkék lehessenek ránk, sőt, szeressenek velünk lenni. Egyre jobban növekszik az igény nem csak a szülők vagy a pedagógusok, de az érintett fiatal generációk tagjai részéről is a technológia-tudatosabb életmódra – ebben szeretnénk segítséget nyújtani ezen az alkalmon.

Vezetnünk és tanítanunk kell a fiatalabb generációkat, az iskolában éppúgy, mint a családban. Azonban a mai fiatalok már nem a hagyományos módon tanulnak és követik az idősebbeket, nem adják meg automatikusan a tiszteletet, a tekintélyt ki kell érdemelnünk. Ők úgy nevezik azokat, akikre figyelnek: influencerek. A történelem során még soha nem volt olyan generáció, amelyet a saját kortársai határoznak meg – a mai Alfa- és Z generáció ilyen, és ezt rengeteg adattal, kutatással és példával fogjuk bemutatni és bizonyítani ezen az alkalmon. Ezen nem azért kell változtatnunk, mert ez sérti az idősebbek önérzetét, hanem hogy legyen lehetőségünk átadni mindazt az élettapasztalatot és bölcsességet, amire nekik szükségük van. Meg kell tanulnunk inspirálni, motiválni, vezetni a gyermekeinket – ebben is szeretnénk iránymutatást adni a szülőknek.

Az utolsó, opcionális szekcióban szeretnénk felvázolni a GEN21 átfogó programját, és benne részletesebben is bemutatni a Szülőakadémiát azoknak, akik csatlakozni szeretnének a programhoz. Nem titkoljuk, és sokszor leírtuk-elmondjuk, hogy partnereket keresünk ezeknek a fontos üzeneteknek a továbbadásához – és reméljük, találunk olyanokat a szeminárium résztvevői között, akik mindazt, amit tőlünk tanulhatnak, szívesen tovább is adják a környezetükben. Bemutatjuk a partnerprogramunkat, mindazt, amit mi segítségül és támogatásképpen fel tudunk ajánlani, az felajánlunk egy korrekt együttműködési keretrendszert, amelyben együtt dolgozhatunk a fiatalok és szüleik szemléletének formálásán.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

 • A Szemináriumon való részvétel feltétele a Szülőakadémia indításának
 • A résztvevők nyomtatott jegyzetet kapnak a Szeminárium anyagából
 • A Szeminárium intenzív lesz: 2 x 2 órás blokk, köztük egy-egy negyedórás szünettel. Az utolsó blokkra már csak azokat marasztaljuk, akiket érdekel a Szülőakadémia indítása, és bekapcsolódnának a GEN21 programjába
 • A szünetekben frissítőket és péksüteményeket biztosítunk

Azok számára, akik szeretnének részt venni Szülőakadémia szervezésében és megtartásában, minden anyagot, igény esetén személyes konzultációkat is  biztosítunk ahhoz, hogy felkészülhessenek a Szülőakadémia minden témájából, megkapnak minden prezentációt és képzési és háttéranyagot, amire szükségük lesz.

Minden alkalmunkat és programunkat három fontos alapelv lefektetésével kezdjük:

1.) Egyik generáció sem jobb vagy rosszabb, mint a másik, és a 21. század nem csak a fiataloké, hanem minden generációé. A krízisei és a lehetőségei egyaránt. A GEN21 programjaiban nem fog elhangozni az a mondat, hogy “bezzeg a mi időnkben…”, vagy hogy “ezek a mai fiatalok…”. Mások vagyunk, mások az élettapasztalataink, az erősségeink és a hiányosságaink, és más az egymás számára rendelt pozíciónk – de mindannyian értékesek vagyunk önmagunkban és egymás számára is. Minél jobban megértjük ezt, annál könnyebben tudjuk elfogadni és kiegészíteni is egymást.

2.) A technológia sem jó vagy rossz önmagában. Az okostelefon, a közösségi média vagy az online játékok nem ellenségeink – de nem is függhetünk tőlük. Ugyanannyi veszélyt hordoznak, mint lehetőséget – minden azon múlik, mire és hogyan használjuk. A mi felelősségünk, hogy megtanuljuk jól használni, és megtanítsuk a gyermekeinket, a ránk bízott fiatalabb generációkat is felelősen élni azzal a technológiával, amit mi teremtettünk számukra.

3.) Nagyon szeretjük a mi fiatalokat, és azt kell tennünk, amit az idősebb generációk mindig is tettek: átadni az életbölcsességünket és a tudásunkat, hogy többre juthassanak, mint mi. De nem  vagyunk tévedhetetlenek – azaz nem biztos, hogy mindenben igazunk van, és főleg nem tudjuk, hogy a 21. században felnőtt fiatal generációk hogyan fogják másképpen használni és formálni azt a digitális környezetet, amit mi “csak” létrehoztunk, de nem születtünk bele. Egyszerre figyeljük aggódással és ámulattal ezt az új világot, és szeretnénk segítséget és felelősséggel átitatott támogatást adni a felfedezésében és kiteljesítésében.

A PROGRAM INDULÁSA

A koronavírus-járvány miatt a Szülőakadémia elindítását, és az ehhez szükséges Szemináriumok megtartását is elhalasztottuk. Reményeink szerint a járvány lecsengett, így mi is “visszatérhetünk”. Mivel a Szülőakadémiát elsősorban iskolai környezetre optimalizáltuk, 2022. május-június hónapjaiban, illetve augusztus-szeptember hónapokban fogunk országos kampányba kezdeni a Szülőakadémiát bemutató Szemináriumok meghirdetésével.

IDŐPONTOK ÉS HELYSZÍNEK HAMAROSAN!

IGÉNYLÉS JELZÉSE

Amennyiben nincs az iskoládban (vagy városodban) elérhető GEN21 Szülőakadémia, de szeretnél részt venni, esetleg indítani, kérjük vedd fel velünk a kapcsolatot, és megpróbáljuk megteremteni a lehetőségét!

SZÜLŐKÉNT:

Amennyiben lakóhelyeden, gyermeked iskolájában nincs GEN21 Szülőakadémia (vagy ehhez hasonló lehetőség), de szülőként (esetleg szülőtársaiddal együtt) szeretnéd, hogy legyen, az oldalsávban lévő űrlapon jelezd felénk, és megpróbáljuk megteremteni a lehetőségét.


  EgyénilegTöbb szülőtárssal egyeztetve igényelnénkAz osztályközösségünk nevében igényelnénk

  PEDAGÓGUSKÉNT:

  Amennyiben az iskoládban, ahol tanítasz, nincs GEN21 Szülőakadémia (vagy ehhez hasonló lehetőség), de szeretnéd, hogy legyen, kérjük az oldalsávban lévő űrlapon jelezd felénk, és felvesszük veled a kapcsolatot, hogy a lehetőségekről egyeztethessünk.


   Szeretném, ha az iskolámban is indulna Szülőakadémia (de én nem tudom vállalni a vezetését)Én szeretnék Szülőakadémiát indítani az iskolámban


   IgenMég nem, de már jelentkeztemNincs rá lehetőségem, egyénileg szeretnék felkészülni a Szülőakadémia vezetésére


   Egyedül érdeklődökLenne még egy vagy több kollégám, akit még érdekel a lehetőség


   Igen, jeleztem feléjük, hogy felveszem a kapcsolatot veletek, és hozzájárultakMég nem, de tájékoztatni fogom őketNem, azt szeretném, ha ti keresnétek meg az iskola vezetőségét


   INTÉZMÉNYKÉNT:

   Amennyiben iskolaként, művelődési házként, civil-, egyházi vagy kulturális szereplőként szeretnél GEN21 Szülőakadémiát indítani, kérjük az oldalsávban lévő űrlapon jelezzék felénk, és felvesszük Önökkel a kapcsolatot, hogy a lehetőségekről és részletekről egyeztessünk.
    Általános iskolaKözépiskola/gimnáziumMűvelődési KözpontEgyházi intézmény/gyülekezetcsaládsegítő intézményMás, itt fel nem sorolt
    IgenMég nem, de már jelentkeztem/jelentkeztünkNincs rá lehetőségünk, házon belül szeretnék felkészülni a Szülőakadémia működtetésére