GEN21 SZÜLŐAKADÉMIA


 • Négy alkalomból álló előadás-sorozat általános- és középiskolás gyermekek és tinik szüleinek
 • A program jellemzően 4 héten át, heti egyszer másfél órás formátumban működik, de a Szülőakadémiát tartó intézmény / szakember ettől eltérő keretben is szervezheti a programot, és tartható akár intenzív “szülői napok” keretében is
 • A Szülőakadémia célja, hogy a hallottakat a szülők otthon a családjukkal, gyermekeikkel is átbeszélgessék, és ehhez minden résztvevő szülő kidolgozott jegyzetet és beszélgetés-vázlatot kap minden témához
 • Tabuk nélkül, őszintén és lényegre törően, tényekkel, kutatásokkal és adatokkal alátámasztva – mégis hétköznapi nyelven és példákkal, gyakorlatiasan és megoldáscentrikusan
 • A sorozat egyszerre lesz meglepő, megdöbbentő, provokatív, szemléletformáló és inspiráló élmény

TEMATIKA

ELSŐ ALKALOM:
ÜTKÖZÉSI ZÓNÁK – GENERÁCIÓS FRONTVONALAK A CSALÁDBAN ÉS AZ ISKOLÁBAN

A bevezető alkalmon megismerjük az együtt élő generációk jellemzőit és sajátosságait, erősségeiket és hiányosságaikat, az életüket meghatározó legfontosabb körülményeket, a szokásaikat, értékeiket és gondolkodásmódjukat. Rengeteg konkrét és hétköznapi területen hasonlítjuk össze a mai családokban jelen lévő öt generációt, szembesítve őket azzal, ami rájuk jellemző, és megmutatva nekik azt, hogyan élik meg ugyanazokat a dolgokat a náluk fiatalabbak vagy idősebbek – például az információfeldolgozási működésük, párkapcsolataik, a pénzhez való viszonyuk, médiafogyasztási szokásaik, a munkához való hozzáállásuk terén, vagy hogy miként lehet az érdeklődésüket felkelteni, motiválni vagy tanítani az egyes generációk tagjait. Nagyon jó látni ezeken az alkalmakon, ahogy a résztvevők bólogatva-nevetve percenként magukra ismernek a generációs jellemzők elemzése közben, és ugyanezt látják a többieken is – mert így végre elkezdhetik megismerni és megérteni egymást.

Ezen az első alkalomon kiemelt figyelmet szentelünk az Alfa és Z generáció, vagyis a 25 év alattiak generációs jellemzőire, és a többi generációt a velük való összefüggéseikben mutatjuk be, hogy a szülők minél jobban megérthessék a gyermekeik generációs “működését”.

MÁSODIK ALKALOM:
KELLENEK-E MÉG A KÖNYVEK – AVAGY HOGYAN BEFOLYÁSOLJA A KÉPERNYŐ A SZÖVEGÉRTÉST ÉS AZ ÉLETMINŐSÉGET?

Hogyan változott meg a 30 alatti generációk információfeldolgozása, agyműködése attól, hogy a nyomtatott könyvek és újságok helyét átvették a posztok és a youtube videók, és az analóg tevékenységeket felváltották a digitális és virtuális tevékenységek az életük minden területén? Hogyan  befolyásolja a személyiségük fejlődését az, hogy három éves korukra szinte mindannyian digitális eszközhasználókká és valamilyen mértékben szinte mindannyian képernyőfüggővé válnak? Helyettesíti-e az e-book és az internet a fizikai könyvek elmélyült olvasását? Mi az összefüggés az olvasási szokások, a Google, az intelligenciahányados és az életminőség között? Hogyan lesz kreatív egy fantázia nélküli generáció – egy kreativitásra épülő munkaerőpiacon és információs társadalomban? Mennyire hasznos képesség a multitasking, avagy mennyi időt takarítunk meg azzal, ha megtanultunk több dologgal foglalkozni egyszerre?

A visszajelzések alapján ez a sorozat legdöbbenetesebb témája.

HARMADIK ALKALOM:
AZ OKOSTELEFON ÉS A VIDEÓJÁTÉKOK HATÁSA A GYERMEKEINK ÉLETÉRE

Ennek az alkalomnak két témája van: a közösségi média által gerjesztett nárcizmus-járvány, és a játékfüggőség.

Hogyan formálja az önképet és az érzelmi intelligenciát a digitalizáció és elsősorban a közösségi média – különösen túl fiatalon, amikor még nem alakul ki a kritikai gondolkodás? Mit jelent a nárcizmus, és milyen társadalmi következményekkel járhat, ha egy egész generációra jellemző. Mit tesz az agyunkkal, a jellemünkkel és az értékrendünkkel a filmekből, sorozatokból, videójátékokból vagy híradókból ránk ömlő fake news, erőszak és énkultusz – és milyen hatása van ennek a mindennapi kommunikációra, a párkapcsolatokra vagy a társadalmi együttélésre?

A mai fiatalok nagy része a 21. születésnapjára 20.000 órányi virtuális játékon van túl. Ez megfelel hat egyetemi alapképzésnek, vagy a 6 éves kortól érettségiig iskolapadban töltött idő másfélszeresének. Milyen elváltozásokat okoz a fejlődő szervezetben, az agyműködésben és a személyiségben a túlzásba vitt online játék, milyen tünetei és következményei vannak a játékfüggőségnek? Döbbenetes statisztikák és kutatási eredmények és társadalmi változások keretezik a téma feldolgozását. De látni fogjuk azt is, mi az “analóg” játékélmények és a kognitív tevékenységek (elfelejtésének) jelentősége, mit fejlesztenek a játékok a személyiségünkben, hogyan határozza meg a 21. század mindennapjait a játékosítás, és hogyan lehetne játszva hatékonyabbá és örömtelibbé tenni az oktatást vagy a munkavégzést.

NEGYEDIK ALKALOM:
DIGITÁLIS DETOXIKÁLÁS – AZ EGÉSZSÉGES EGYENSÚLY KIALAKÍTÁSA AZ ONLINE ÉS AZ OFFLINE KÖZÖTT

Egyéni, otthon vagy az iskolában alkalmazható konkrét módszereket, technikákat és eszközöket fogunk bemutatni a képernyőfüggőség és a technológiai kiszolgáltatottság feloldására és a digitális demencia, vagyis a technológiai eszközök által generált agyműködési- és egészségügyi problémák valamint képességzavarok ellensúlyozására és javítására.

Gyakorlati dolgokról lesz szó: mennyit és hogyan telefonozzon vagy gépezzen a gyerek, hogyan használhatja hasznosan a technológiát, milyen alternatívákat mutathatunk neki az offline térben, hogyan használhatja az online eszközöket az offline világba való visszatéréshez, hogyan válhatunk tekintéllyé vagy követendő példaként számukra, hogyan kommunikáljunk velük úgy, hogy meghalljanak minket és megérthessük egymást, hogyan vegyük észre a problémáikat és hogyan segíthetünk nekik, és talán ami a legfontosabb, hogyan legyünk jó fej szülőként, tanárként, segítőként részei a gyermekeink életének úgy, hogy büszkék lehessenek ránk, sőt, szeressenek velünk lenni? Egyre jobban növekszik az igény nem csak a szülők vagy a pedagógusok, de az érintett fiatal generációk tagjai részéről is a technológia-tudatosabb életmódra – ebben szeretnénk segítséget nyújtani ezen az alkalmon.

Vezetnünk és tanítanunk kell a fiatalabb generációkat, az iskolában éppúgy, mint a családban. Azonban a mai fiatalok már nem a hagyományos módon tanulnak és követik az idősebbeket, nem adják meg automatikusan a tiszteletet, a tekintélyt ki kell érdemelnünk. Ők úgy nevezik azokat, akikre figyelnek: influencerek. A történelem során még soha nem volt olyan generáció, amelyet a saját kortársai határoznak meg – a mai Alfa- és Z generáció ilyen, és ezt rengeteg adattal, kutatással és példával fogjuk bemutatni és bizonyítani ezen az alkalmon. Ezen nem azért kell változtatnunk, mert ez sérti az idősebbek önérzetét, hanem hogy legyen lehetőségünk átadni mindazt az élettapasztalatot és bölcsességet, amire nekik szükségük van. Meg kell tanulnunk inspirálni, motiválni, vezetni a gyermekeinket – ebben is szeretnénk iránymutatást adni a szülőknek.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A SZÜLŐAKADÉMIÁRÓL

A sorozat elsősorban a Z-generációról szól, de mindkét irányban kiterjesztve a generációs határvonalakat, alapvetően a 30 év alattiakról, az alfáktól a fiatal Y-osokig, mert valahol ott húzódik a legjelentősebb generációs választóvonal.

A szülőakadémia alkalmait négy héten át, heti egy hétköznap koraesti időpontra szervezzük (bár az egyes helyszíneken előfordulhat ettől eltérő rendszer is). Az előadások 90 percesek, kollégáink igyekeznek laza és nyílt légkört biztosítani, amiben szabad kérdezni, véleményt formálni, akár kiegészíteni is az elhangzottakat. Szeretnénk előre felkészíteni a jelentkezőket, hogy minden téma nagyon tömény, informatív, feszes és intenzív egy órát fog jelenteni a résztvevők számára.

A szülőakadémia programját úgy építettük fel, hogy az egyes témák összefüggnek egymással és egymásra épülnek. Ugyan lehetőség van alkalmanként is beülni egy-egy témára, mégis az eredeti célkitűzésünk egy komplex szemléletmód és eszközrendszer átadása. Ennek támogatásaként a részvételt nem személyenként, hanem családonként biztosítjuk, vagyis nem baj, ha egyik héten anya, másikon apa jön, vagy akár mindketten részt vesznek az egyes alkalmakon, ha megtehetik.

Az előadás-sorozat nem titkolt célja, hogy a szülők ezeket a témákat átbeszélgessék otthon a gyermekeikkel is. Nagyon fontos lenne elmondani a gyermekeinknek azokat az életüket alapvetően befolyásoló vagy meghatározó dolgokat, amelyekről ezeken az előadásokon hallunk, és meghallgatva őket is közösen kialakítani azokat az egészséges egyensúlyokat és együttműködéseket, amelyek nem elválasztják, hanem összekötik a generációs különbségeikből fakadóan nagyon eltérő gondolkodásmóddal, érzésvilággal, elvárásokkal élő szülőket és a gyermekeiket.

Minden szülőnek, aki részt vesz a sorozaton, biztosítunk egy letölthető és kinyomtatható vezérfonalat is ezekhez a családi beszélgetésekhez – minden egyes témához összefoglaljuk a legfontosabb szempontokat, a gyerekek számára is legmegragadóbb tényeket és adatokat, és beszélgetésindító kérdéseket.

Minden alkalmunkat és programunkat három fontos alapelv lefektetésével kezdjük:

1.) Egyik generáció sem jobb vagy rosszabb, mint a másik, és a 21. század nem csak a fiataloké, hanem minden generációé. A krízisei és a lehetőségei egyaránt. A GEN21 programjaiban nem fog elhangozni az a mondat, hogy “bezzeg a mi időnkben…”, vagy hogy “ezek a mai fiatalok…”. Mások vagyunk, mások az élettapasztalataink, az erősségeink és a hiányosságaink, és más az egymás számára rendelt pozíciónk – de mindannyian értékesek vagyunk önmagunkban és egymás számára is. Minél jobban megértjük ezt, annál könnyebben tudjuk elfogadni és kiegészíteni is egymást.

2.) A technológia sem jó vagy rossz önmagában. Az okostelefon, a közösségi média vagy az online játékok nem ellenségeink – de nem is függhetünk tőlük. Ugyanannyi veszélyt hordoznak, mint lehetőséget – minden azon múlik, mire és hogyan használjuk. A mi felelősségünk, hogy megtanuljuk jól használni, és megtanítsuk a gyermekeinket, a ránk bízott fiatalabb generációkat is felelősen élni azzal a technológiával, amit mi teremtettünk számukra.

3.) Nagyon szeretjük a mi fiatalokat, és azt kell tennünk, amit az idősebb generációk mindig is tettek: átadni az életbölcsességünket és a tudásunkat, hogy többre juthassanak, mint mi. De nem  vagyunk tévedhetetlenek – azaz nem biztos, hogy mindenben igazunk van, és főleg nem tudjuk, hogy a 21. században felnőtt fiatal generációk hogyan fogják másképpen használni és formálni azt a digitális környezetet, amit mi “csak” létrehoztunk, de nem születtünk bele. Egyszerre figyeljük aggódással és ámulattal ezt az új világot, és szeretnénk segítséget és felelősséggel átitatott támogatást adni a felfedezésében és kiteljesítésében.

RÉSZVÉTELI DÍJ

A Szülőakadémia részvételi tartalmazza a rengeteg időt és munkát, amit a képzési anyag fejlesztésébe belefektettünk, a hetente elküldött jegyzeteket, valamint az előadásokat tartó pedagógus kolléga munkájának és idejének honorálását is.

A Szülőakadémia négy hetes programjának tervezett díja a 2022/2023-as tanévre: 9.000 Ft.

A jelentkezés online történik itt a GEN21 erre a célra kialakított felületén, a helyszínen nem lehet készpénzben fizetni, a pénzkezelés jogi kereteivel és adminisztrálásával nem szeretnénk a Szülőakadémiát vezető kollégát terhelni.

FONTOS: A regisztráció a családnak szól! Vagyis nem baj, ha anya és apa együtt jönnek el, vagy váltják egymást az egyes alkalmakon az időbeosztásuk szerint, egy regisztrációval mindketten részt vehetnek a képzésen.

A résztvevő szülők minden témáról letölthető és kinyomtatható jegyzetet kapnak, amelyek olyan beszélgetésindító kérdéseket is tartalmaznak, amelyek segíthetnek a témák családban, gyermekekkel történő közös beszélgetésekben.

A PROGRAM INDULÁSA

A koronavírus-járvány miatt a Szülőakadémia elindítását elhalasztottuk. Reményeink szerint a járvány lecsengett, így mi is “visszatérhetünk”. Mivel a Szülőakadémiát elsősorban iskolai környezetre optimalizáltuk, 2022. május-június hónapjaiban, illetve augusztus-szeptember hónapokban fogunk országos kampányba kezdeni a Szülőakadémiát bemutató Szemináriumok meghirdetésével.

IDŐPONTOK ÉS HELYSZÍNEK HAMAROSAN!

IGÉNYLÉS JELZÉSE

Amennyiben nincs az iskoládban (vagy városodban) elérhető GEN21 Szülőakadémia, de szeretnél részt venni, esetleg indítani, kérjük vedd fel velünk a kapcsolatot, és megpróbáljuk megteremteni a lehetőségét!

SZÜLŐKÉNT:

Amennyiben lakóhelyeden, gyermeked iskolájában nincs GEN21 Szülőakadémia (vagy ehhez hasonló lehetőség), de szülőként (esetleg szülőtársaiddal együtt) szeretnéd, hogy legyen, az oldalsávban lévő űrlapon jelezd felénk, és megpróbáljuk megteremteni a lehetőségét.


  EgyénilegTöbb szülőtárssal egyeztetve igényelnénkAz osztályközösségünk nevében igényelnénk

  PEDAGÓGUSKÉNT:

  Amennyiben az iskoládban, ahol tanítasz, nincs GEN21 Szülőakadémia (vagy ehhez hasonló lehetőség), de szeretnéd, hogy legyen, kérjük az oldalsávban lévő űrlapon jelezd felénk, és felvesszük veled a kapcsolatot, hogy a lehetőségekről egyeztethessünk.


   Szeretném, ha az iskolámban is indulna Szülőakadémia (de én nem tudom vállalni a vezetését)Én szeretnék Szülőakadémiát indítani az iskolámban


   IgenMég nem, de már jelentkeztemNincs rá lehetőségem, egyénileg szeretnék felkészülni a Szülőakadémia vezetésére


   Egyedül érdeklődökLenne még egy vagy több kollégám, akit még érdekel a lehetőség


   Igen, jeleztem feléjük, hogy felveszem a kapcsolatot veletek, és hozzájárultakMég nem, de tájékoztatni fogom őketNem, azt szeretném, ha ti keresnétek meg az iskola vezetőségét


   INTÉZMÉNYKÉNT:

   Amennyiben iskolaként, művelődési házként, civil-, egyházi vagy kulturális szereplőként szeretnél GEN21 Szülőakadémiát indítani, kérjük az oldalsávban lévő űrlapon jelezzék felénk, és felvesszük Önökkel a kapcsolatot, hogy a lehetőségekről és részletekről egyeztessünk.
    Általános iskolaKözépiskola/gimnáziumMűvelődési KözpontEgyházi intézmény/gyülekezetcsaládsegítő intézményMás, itt fel nem sorolt
    IgenMég nem, de már jelentkeztem/jelentkeztünkNincs rá lehetőségünk, házon belül szeretnék felkészülni a Szülőakadémia működtetésére